Đùi góc tư gà Mỹ, cỡ vừa

Đùi góc tư gà Mỹ, cỡ vừa

/kg

Đùi gà với một phần xương sống (xương lưng)

Hết hàng

Mã: M80E04 Danh mục:

TOP

X