Để hạn chế các thủ tục giấy tờ và thời gian liên quan, công ty Nhất Nam yêu cầu thanh toán khi giao hàng.

Đối với khách hàng ngoài khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh sẽ cần thanh toán trước qua chuyển khoản ngân hàng.