Công ty Nhất Nam có thể hoàn trả lại số tiền nếu:
– Giao sai sản phẩm
– Giao không đủ hàng
– Sản phẩm bị hư
– Sản phẩm bị sai nhãn tên

Chú ý:
– Để đủ điều kiện cho việc hoàn trả, hàng hóa phải được kiểm tra khi khách hàng nhận được và phải báo liền cho nhân viên giao hàng.
– Nếu có bất kỳ vấn đề nào vui lòng gọi cho văn phòng của chúng tôi theo số (028) 38479 216 ghi chú vào phiếu giao hàng về vấn đề này.
(Không được viết hoặc ghi chú vào hóa đơn đỏ)
– Sản phẩm sai sẽ được nhân viên giao hàng lấy lại.
– Nếu khách hàng ở ngoài khu vực TPHCM vui lòng gọi cho văn phòng của chúng tôi theo số (028) 38479 216 hoặc gửi email đến địa chỉ: info@nhatnamfinefoods.com.vn để được hướng dẫn thêm.

– Công ty Nhất Nam có thể từ chối nhận sản phẩm trả lại nếu:
o Số lượng sản phẩm trả lại không khớp với số tiền trên hóa đơn
o Nếu khách hàng không thông báo cho nhân viên khi giao hàng (đối với khách hàng khu vực TPHCM)
o Đối với việc giao hàng ngoài TPHCM: nếu công ty Nhất Nam không nhận được phản hồi từ khách hàng trong vòng 12 giờ kể từ khi nhận hàng.
o Nếu hàng bị trả lại mà không thông báo cho công ty Nhất Nam
o Nếu hàng bị trả lại mà không có phiếu giao hàng hoặc hóa đơn
o Nếu công ty Nhất Nam kiểm tra thấy không phải lỗi từ phía công ty thì có quyền từ chối yêu cầu của khách hàng